Elektronisch maakt flexibel

Om de bedrijfskritische processen van het farmaceutische bedrijf Alcon Couvreur beter te beveiligen, ontstond er naast het reguliere badgecontrolesysteem behoefte aan meer specifieke toegangscontrole. Met de installatie van een elektronisch sluitsysteem op vooral de technische kasten werd dit probleem opgelost.

Alcon

In het Belgische Puurs ligt de enorme productiesite van Alcon, inclusief een groot logistiek centrum voor de wereldwijde distributie van eindproducten. Sinds 2011 maakt het bedrijf onderdeel uit van het Novartis concern. “Voorheen waren we onderdeel van Nestlé. Met de overname door Novartis kwam er nog meer nadruk te liggen op kwaliteit, standaarden en documentatie.” Aan het woord is Jürg Winters, facility manager bij Alcon. “Dit had ook gevolgen voor beveiliging, want er kwamen meer corporate guidelines. Daardoor kijken we nu anders naar beveiliging. Niet per se strenger, maar er worden andere accenten gelegd. En in de volgende fase van ons Integrated Facility Management die voor begin 2014 staat geprogrammeerd, zal beveiliging nog weer kritisch worden bekeken.”

AFSCHERMING EN CONTROLE

Uit het betoog van Winters zou kunnen worden afgeleid dat beveiliging voorheen minder belangrijk werd gevonden. Maar niets is minder waar, want al in 2011 werd naast het reguliere toegangscontrolesysteem een elektronisch sleutelsysteem geïmplementeerd. “We hadden hier oorspronkelijk twee vormen van toegangscontrole, bestaande uit een mechanisch sluitsysteem met de klassieke sleutels en een badge controlesysteem voor alle personeelstoegangen en alle toegangen tot de technische afdelingen”, schetst Winters de oude situatie. Op een bepaald moment werd Facility Management echter geconfronteerd met vragen om enerzijds in het kader van veiligheid met name de technische, elektrische kasten beter af te schermen, en anderzijds om beter te kunnen controleren wie er zoal in deze kasten was geweest. “Maar als we op alle 150 kasten een badgelezer hadden moeten laten plaatsen, dan zou dat vanwege de benodigde bekabeling een forse investering zijn geweest”, aldus Winters. Daarom werd uiteindelijk gekozen voor een goedkopere en flexibelere oplossing in de vorm van een elektronisch sleutelsysteem.

BEDRIJFSKRITISCH

Gevraagd of er vanuit beveiliging nog dwingende redenen waren om een elektronisch systeem aan te schaffen, is het antwoord van Winters duidelijk: “Uitgangspunt was vooral de vraag wie er allemaal toegang mochten hebben tot de elektrische kasten. Voorheen had iedereen toegang tot deze kasten en kon er wijzigingen in doorvoeren. Maar omdat er veel tijd en geld was geïnvesteerd in het actualiseren van de elektrische schema’s die onze productieprocessen aansturen, was het zaak de kasten beter te beveiligen. En er zijn nog andere bedrijfskritische zaken – zoals de recent geïnstalleerde diepvriesinstallatie waar een nieuw medicijn wordt bewaard – die absoluut niet mogen uitvallen. Dan is het natuurlijk ideaal dat ik nu uitsluitend de betreffende technici toegang kan verlenen en dat we de historie uit de sleutel kunnen teruglezen en dus altijd kunnen controleren wie, wanneer, wat heeft aangepast.”

HARDE EISEN

Nadat de beslissing was genomen om een elektronisch sleutelsysteem aan te schaffen, werd dit als project onder leiding van Facility Management in nauwe samenwerking met de project- en de technische onderhoudsdiensten opgepakt en gerealiseerd. Daarbij was het bij de start opgestelde Programma van Eisen leidend. Jeroen Voeten, sales manager bij Sellox, vertelt met welke eisen het projectteam bij hem aanklopte. “Het systeem moest eenvoudig en zonder bekabeling in alle uithoeken van alle panden op de site te installeren zijn, we moesten verschillende soorten cilinders kunnen leveren, verschillende vergrendelingen aankunnen, en het beheer ervan moest zowel vanuit Facility Management als vanuit de receptie mogelijk zijn.” Dit was geen probleem legt Voeten uit: “We doen dit al jaren, met name in buitensituaties. Maar het is op een grote site in een binnensituatie ook prima toepasbaar.”

FLEXIBEL

Inmiddels heeft Winters bijna twee jaar ervaring met het systeem en toont hij zich zonder meer tevreden. Moeiteloos somt hij de voordelen die hij heeft ervaren nog eens op: flexibel, interessante kostprijs, weinig problemen in het dagelijks gebruik, eenvoudig uit te breiden. Winters: “En niet onbelangrijk, onze technici zijn blij dat niet langer iedereen in de technische kasten kan komen.”

RFID

“In zekere zin is het alleen een nadeel dat het een parallelsysteem is”, aldus Winters. Toch ervaart hij de combinatie van een mechanisch, badge en elektronisch toegangscontrolesysteem niet als een bezwaar, ook niet in het beheer. “Zou dat wel het geval zijn, dan lossen we het op”, reageert Voeten. “Zeker nu we de koppeling met RFID kunnen maken.” Gevraagd hoe dat werkt legt hij uit dat de sleutelkasten die aan de buitenzijde van een pand kunnen worden opgehangen, met een RFIDkaart kunnen worden geopend om een sleutel op te halen.

UITBREIDING

Kijkend naar 2014 verwacht Winters dat de toegang tot de fabriek en het distributiecentrum meer en meer gecompartimenteerd zal worden en de eisen voor toegangscontrole strikter zullen worden. Uitbreiding van het toegangscontrolesysteem staat dan ook in de planning. Daarbij zal het zwaartepunt op het badgesysteem blijven liggen, maar zal het elektronische deel ongetwijfeld groeien. “Die flexibiliteit van het systeem is ideaal”, besluit Winters.

Enkele kenmerken CyberLock-systeem

  • Elektronisch sleutel- en cilindersysteem.
  • Zowel intelligentie als voeding zitten in de sleutel (niet in cilinder of slot).
  • Componenten bieden weerstand tegen externe factoren en vereisen minimum aan onderhoud.
  • Cilinders vereisen geen voeding; batterijen in de sleutel.

Kerngegevens

  • Alcon Couvreur: oogheelkundige divisie van Novartis.
  • Fabrikant van: chirurgische, farmaceutische en vision care-producten.
  • Productiesite in Puurs (B): de grootste fabriek van visco-elastics en oogdruppels ter wereld, en een distributiecentrum dat 120 landen bedient.
  • Medewerkers: 1.100

Elektronisch maakt flexibel

In het Belgische Puurs ligt de enorme productiesite van Alcon, inclusief een groot logistiek centrum.