Elektronische cilinders vergemakkelijken beheer

Project – Sellox levert 7500 CyberLock-cilinders aan Belgische netbeheerder Elia

Elektronische cilinders vergemakkelijken beheer

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnetwerk, kampte de afgelopen jaren met de nodige problemen rond sleutelbeheer. Het was daardoor bijvoorbeeld moeilijk te controleren of personen die gevaarlijke ruimten binnengingen daarvoor wel gekwalificeerd waren. De grootschalige installatie van een decentraal, elektronisch sluitsysteem van Sellox heeft de persoonlijke veiligheid van personeel en (onder)aannemers flink verbeterd.

Elia beheert zo’n 8372 kilometer hoogspanningsleiding, achttienduizend masten en 644 transformatorstations. Het bedrijf heeft hiervoor goede beveiliging nodig. Onder andere om te voorkomen dat op de terreinen of in de technische ruimten ongelukken gebeuren. Security manager Jeroen François: “Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat de hoogspanningsposten correct zijn afgesloten. We moeten steeds voorkomen dat derden zich toegang kunnen verschaffen tot de posten. Daarom zijn we verplicht om heel snel kapotte deuren en hekken te herstellen, maar moeten wij ook controleren of toegangen elke keer deugdelijk worden afgesloten.”

Maatregelen

Tot voor kort was het lastig om de objecten goed te beheren. Er waren veel sleutels in omloop en als er iets misging was het niet na te gaan wie als laatste de locatie had betreden. Daarom werd gedacht aan vervanging van sloten door een elektronisch toegangsysteem, maar dat zou een te grote investering vergen. Vooral omdat het veelal om afgelegen locaties gaat, waar het moeilijk is graafwerkzaamheden te verrichten voor de aanleg van bekabeling. Aan draadloze techniek werd getwijfeld, vanwege de zeer sterke elektromagnetische velden rond de locaties. Tot slot werd een oplossing gezocht, waarbij zoveel mogelijk van de bestaande investeringen behouden kon blijven. De voorkeur ging dus uit naar een product dat in bestaande sloten de mechanische cilinder kan vervangen door een elektronische variant. De Cyberlock van Sellox voldeed na beoordeling van verschillende alternatieven het beste aan de eisen.

Vervangen

Er werd gestart met het omvangrijke project om in 7500 sloten de cilinders te vervangen en tweeduizend nieuwe sleutels te verstrekken aan medewerkers van Elia en aannemers. De Cyberlock combineert de voordelen van mechanische en elektronische techniek. Verloren en gestolen sleutels zijn makkelijk onbruikbaar te maken, er is in te stellen welke sloten met een bepaalde sleutel bediend kunnen worden en het is niet nodig een netwerk aan te leggen. Het is bovendien ook robuuste techniek die bestand is tegen ruw gebruik in een materiaalvijandig milieu. Verder is het ongevoelig voor elektromagnetische velden, wat voor Elia van groot belang is. Voor het Nederlandse Sellox werd het een van de grootste opdrachten ooit, die uitgevoerd werd in samenwerking met installatiebedrijf Cofely. Dit bedrijf levert ook Icaros, het platform dat voor het toegangbeheer wordt gebruikt. De security manager is erg content met het eindresultaat. De kans op ongevallen met hoogspanning is aanzienlijk verkleind. Belangrijk, want het ‘verkeer’ in de locaties zal de komende jaren fors toenemen, in het kader van een algehele modernisering van de infrastructuur, waarbij onder andere de bij koperdieven populaire aardingen door aluminium exemplaren worden vervangen.

Elektronische cilinders vergemakkelijken beheer